โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 01:19:59
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36820
เด็กชายพีรพงษ์ พิมพ์โพธิ์
ม.3/5 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-13 ไปต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-07-30 ไปหาหมอ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-08-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-09-28