โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 22:57:33
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36819
เด็กชายพีรพงศ์ พลานุสนธิ์
ม.3/10 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-04