โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 02:21:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36815
เด็กชายพิทยา ต้องกิจเจริญชัย
ม.3/1 เลขที่ 10
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-04 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-15