โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-12-06 Time : 13:19:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36815
เด็กชายพิทยา ต้องกิจเจริญชัย
ม.2/1 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง