โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 16:56:09
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36814
เด็กชายพิตตินนท์ วัฒนพันธ์
ม.3/1 เลขที่ 9
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง