โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:55:58
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36805
เด็กชายพชรพล หะหมาน
ม.2/1 เลขที่ 8
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-19