โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 16:35:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36805
เด็กชายพชรพล หะหมาน
ม.3/1 เลขที่ 8
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง