โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 06:21:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36800
เด็กชายพงศธร บุญโก่ง
ม.3/4 เลขที่ 16
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-01
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-03-03 รถน้ำมันหมด
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-28