โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 17:24:13
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36799
เด็กชายพงศธร ไทยบริรักษ์
ม.3/10 เลขที่ 13
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-03-04