โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 05:22:33
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36796
เด็กชายป้องสิบเอ็ด หนูแดง
ม.3/3 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง