โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-23 Time : 12:28:00
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36795
เด็กชายเปรมพลเดช จูงสกุลนิรันดร์
ม.2/13 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง