โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 20:18:41
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36793
เด็กชายปุญญาพัฒน์ พุ่มมณี
ม.3/2 เลขที่ 9
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-05