โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:05:21
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36791
เด็กชายปุญญพัฒน์ อภิษฎากุล
ม.2/14 เลขที่ 8
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-11 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-12 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-05 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-27 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-28 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-05-30 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-05-31 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-25