โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:32:38
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36788
เด็กชายปัณณวัฒน์ ฐิติพงษ์ดำรงเดช
ม.2/13 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25 ลาพบแพทย์
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-26