โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 17:11:42
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36787
เด็กชายปัญญพัฒน์ วัฒนาพานิชกร
ม.3/4 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง