โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 16:22:39
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36783
เด็กชายปรเมศร์ ไชยพัฒนศิลป์
ม.3/5 เลขที่ 8
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-16
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-16