โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 01:03:39
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36781
เด็กชายปริพล สุจิตร
ม.3/5 เลขที่ 7
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 35 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-10 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-07-13 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-03 แม่บอกว่าเจ็บขา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-06
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-05
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-09-28 ไม่มาแล้ว
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-09-23 ไม่มาแล้ว
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-09-21
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-10-07
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-10-09
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-10-12
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-10-15
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-10-16
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-10-20
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-10-26
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-10-28
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2020-10-29
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2020-09-16
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2020-09-15 ไม่มาแล้ว
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2020-09-11
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2020-07-08
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2020-07-15 เจ็บขา
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2020-07-17
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2020-07-30
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2020-08-05 ขาด 3 และ 5 สค
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2020-08-07 ไม่มาเรียน1สัปดาห์
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2020-08-10
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2020-08-13
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2020-08-14 ไม่ทราบสาเหตุ
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2020-08-18
ขาดครั้งที่ 30 Date : 2020-08-17
ขาดครั้งที่ 31 Date : 2020-08-19 บอกว่าจะไม่เรียนแล้ว
ขาดครั้งที่ 32 Date : 2020-08-24
ขาดครั้งที่ 33 Date : 2020-08-31 ไม่มาเรียนแล้ว
ขาดครั้งที่ 34 Date : 2020-09-09
ขาดครั้งที่ 35 Date : 2020-10-30