โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-02 Time : 02:47:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36776
เด็กชายปณิธาน ยังศิริ
ม.3/9 เลขที่ 13
มาสาย 10 ครั้ง ขาดเรียน 22 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-01 มาตามงาน
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-08
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-09 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-10 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-02-15 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 6 Date : 2021-02-16 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2021-02-18 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 8 Date : 2021-02-19 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2021-02-22 มาสาย10.25
สายครั้งที่ 10 Date : 2021-02-25 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-01-21 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2020-12-01