โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 16:37:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36772
เด็กชายบารมี พรมพิมพ์
ม.3/9 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง