โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 02:04:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36771
เด็กชายนิธิศ มโนวัฒน์
ม.3/2 เลขที่ 8
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-01-18
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12