โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 16:47:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36770
เด็กชายนันท์นภัส จันทรารัชชานนท์
ม.3/4 เลขที่ 13
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง