โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-02 Time : 02:30:31
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36769
เด็กชายนัชฌากรณ์ กฤษกรภาดา
ม.3/9 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง