โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:34:52
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36767
เด็กชายนราวิชญ์ ปิกจุมปู
ม.2/13 เลขที่ 8
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง