โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:54:59
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36762
เด็กชายธีรโชติ แซ่เฮ้า
ม.2/14 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-25 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-27