โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 06:12:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36760
เด็กชายธีรศักดิ์ เจิ้ง
ม.3/3 เลขที่ 4
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-12 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-19 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-02 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-09 ลาป่วย ไข้เลือดออก
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-10 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-09-11 ลาป่วย ไข้เลือดออก
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-14 ลากิจ