โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 02:36:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36758
เด็กชายธีรภัทร วิริยะเกียรติไพศาล
ม.3/9 เลขที่ 9
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง