โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:01:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36754
เด็กชายธวัชชัย แซ่ตั้ง
ม.3/5 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง