โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 01:28:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36752
เด็กชายธรรมลักษณ์ ปัญญาวิมุติ
ม.3/2 เลขที่ 7
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-18
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-22 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-03