โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:12:00
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36751
เด็กชายธรรมรักษ์ ชินวงศ์
ม.2/13 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง