โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 01:24:15
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36750
เด็กชายธนโชติ วงศ์ธนเรืองเดช
ม.3/4 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง