โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 07:12:31
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36749
เด็กชายธนโชติ ชำนิพงษ์
ม.3/4 เลขที่ 11
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย มาเรียนตอน 9:10
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-02