โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 05:07:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36744
เด็กชายธนากร ศรีทับทิม
ม.3/4 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-12
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-03-01