โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 15:39:56
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36743
เด็กชายธนากร จิตรซื่อ
ม.3/1 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง