โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:51:47
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36743
เด็กชายธนากร จิตรซื่อ
ม.2/1 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง