โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 21:33:33
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36740
เด็กชายธนัทธรณ์ ดอกพุฒ
ม.3/4 เลขที่ 9
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-16 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-03-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-03-04