โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 01:03:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36737
เด็กชายธนวัฒน์ แทนบุญ
ม.3/2 เลขที่ 5
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง