โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-02 Time : 01:35:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36735
เด็กชายธนพล นามิ่งขวัญ
ม.3/9 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง