โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 15:16:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36733
เด็กชายธนบดี ชัยเสนาะ
ม.3/1 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง