โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 05:36:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36731
เด็กชายธนดล ตะนากรณ์
ม.3/3 เลขที่ 2
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-14 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-22 รถติด
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-01 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-06 รถติด
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-12 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-14 ลากิจ