โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-30 Time : 23:18:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36730
เด็กชายธนกฤต หม่งไม้ขุย
ม.3/5 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง