โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:26:29
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36729
เด็กชายธนกฤต คงสุริยะภิญโญ
ม.2/14 เลขที่ 4
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-24 ฝนตก
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-21 ลาป่วย