โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:49:07
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36728
เด็กชายธนกร วันทา
ม.2/13 เลขที่ 5
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง