โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 03:48:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36727
เด็กชายธนกร ภูมิวิจิตรชัย
ม.3/9 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง