โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 02:28:37
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36724
เด็กชายณิชนันทน์ มนต์ติกานนท์
ม.3/2 เลขที่ 3
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-14
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-01-19
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-01-20
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-01-26
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-05