โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:50:23
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36723
เด็กชายณัตพล ชวนทิศ
ม.2/13 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง