โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 17:12:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36721
เด็กชายณัฐสิทธิ์ เจียมเจริญ
ม.3/10 เลขที่ 9
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-02 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-16
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-10 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-03-05 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-08 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-12