โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-02 Time : 03:07:03
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36720
เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยแสง
ม.3/9 เลขที่ 5
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-18 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-05