โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:49:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36715
เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมเกตุ
ม.3/5 เลขที่ 3
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-09 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-16 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-07 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-11 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-23 ไม่แจ้ง
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-05
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-12
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-10-26