โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 06:52:03
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36710
เด็กชายณพชดล ขาวมะลิ
ม.3/3 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-13 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-05 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-12 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-14 ลากิจ