โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 03:15:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36704
เด็กชายญาณภัส พลเยี่ยม
ม.3/10 เลขที่ 6
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-25 ลา