โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 02:11:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36684
เด็กชายจิรัฏฐ์ กนกพีระวุฒิ
ม.3/10 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง