โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 03:35:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36682
เด็กชายจิรวัฒน์ เจริญจิระรุจน์
ม.3/10 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง