โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 07:47:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36674
เด็กชายก้องภพ รุ่งสิทธิธรรม
ม.3/4 เลขที่ 2
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง